Klimatdata
  • Diagrammen till vänster visar medelvärde på nederbörd och soltimmar i Augusti.

 

  • Nederbörden för hela året ligger mellan 600 och 1000 mm och för båtsäsongen mellan 400 och 700 mm.

 

  • Spridningen mellan olika år varierar mellan 50 % och 200 %.

 

  • Se under flik Prestanda hur sol-länspumpen kan hålla undan regnvattnet från en öppen båt.

Normal uppmätt nedebörd                    Normalt antal soltimmar i augusti  medelvärde 1961-1990 augusti 

Borås, SWEDEN

info@glbnordica.se

 

www.glbnordica.se